What's new

Bò nhai đi nhai lại

minhducmc19

New member
Mình đọc trong sách thấy bảo bò thường nhai đi nhai lai.Thậm chí,còn có người bảo nếu như chưa nhai hết mà phải đi cày,bò để dành lại cỏ và tối có thể lấy ra nhai tiếp.
Mọi người biết con bò làm cách nào để làm thế thì trả lời nhé!:botay:
 
Cái này có trong sách giáo khoa 11 đấy.
Dạ dày của bò có 4 ngăn: dạ cỏ, dạ lá sách, dạ tổ ong và dạ múi khế (mình không nhớ thứ tự cho lắm nhưng dạ đầu tiên là dạ cỏ, và ngay sau đó là dạ tổ ong). Cỏ được nhai sơ qua khi bò ăn và được đẩy vào dạ cỏ. Trong này cỏ được trộn với nước bọt và các vi sinh vật cộng sinh trong đó giúp biến đổi xenlulozo trong cỏ. Khi nghỉ ngơi thì bò "ợ" lên để nhai lại giúp biến đổi về mặt cơ học. - đây cũng là hình thức giúp động vật nhai lại trong tự nhiên thích nghi với môi trường tránh các động vật ăn thịt trong lúc ăn. khi tìm được điểm nghỉ an toàn rồi mới nhai kĩ lại
 
Dạ dày của động vật nhai lại hết sức phức tạp, chia làm bốn bộ phận, có chức năng khác nhau: Dạ dày có cục bứu, dạ dày tổ ong, dạ dày có các lá (ba bộ phận này là do thực quản phát triển thành) và dạ dày có nếp gấp. Các thức ăn chất sợi ngấm nhiều nước bọt đầu tiên đi vào bộ phận lớn nhất là dạ dày có cục bướu, ở dây chúng trở nên mềm và ướt, đồng thời dưới tác dụng của các sinh vật chúng bắt đầu sự lên men và phân rã. Thức ăn cũng có thể đi vào dạ dày tổ ong. Những động vật nhai lại sau khi ăn thường tìm một chỗ yên tĩnh nằm xuống hoặc nghỉ ngơi một lát. Lúc này thức ăn thô ở trong dạ dày có cục bướu và dạ dày tổ ong sẽ kích thích thành dạ dày, gây ra phản xạ trớ thức ăn ra. Thức ăn thô bị nôn trở ngược lên thực quản và miệng, được nhai lại rồi mới vào dạ dày có cục bướu, dạ dày tổ ong, dạ dày có các lá tới dạ dày có nếp gấp.:hum:Trâu bò thường nhai lại vào canh 2 , tức là từ 21h đến 23h.:hoanho:
 

sonnoithat24h

New member
Do dạ dày nó nó 4 túi chưa 2 túi dự trữ thức ăn thô và 2 túi còn lại để tiêu hóa, trâu và bò như nhau
 

Facebook

Top