What's new

Bài tập ADN

tranthanhha106

New member
Một gen có 3500 liên kết Hidro. ARN do gen tổng hợp có G-A=125, X-U=175.
a. Tím số nu mỗi loại của gen?
b. Được biết T gốc bằng với T của gen. Tính số ribonu từng loại của gen?
Mong mọi người giúp đỡ! ^^
 
Một gen có 3500 liên kết Hidro. ARN do gen tổng hợp có G-A=125, X-U=175.
a. Tím số nu mỗi loại của gen?
b. Được biết T gốc bằng với T của gen. Tính số ribonu từng loại của gen?
Mong mọi người giúp đỡ! ^^

a. theo mình thì làm như này
rG-rA=125=> X1-T1=125=>G2-A2=125 (Gọi mạch 1 là mạch gốc)
rX-rU=175...................=>G1-A1=175
______________________________________ (cộng vế theo vế)
....................................G - A = 300 (1)
lk H= 2A + 3G = 2500 (2)
từ 1,2 => A=T=520, G=X= 820
b. Mình đính chính đề 1 tí là tính số ribonu từng loại của ARN nhé :nhannho:
cx gọi mạch 1 là gốc:
do T1=T => T1=rA=T=520 và A2=T1=520 => A1=0 => rU=0 => rX=175
Có rG-rA=125 => rG= 520+125=645
ĐS: rU=0, rA=520, rG=645, rX=175

Sai ở đâu thì mong mọi người chỉ giáo và bỏ qua :) :)
 

Similar threads

Facebook

Top