What's new

Chuyên ngành vi sinh hay sinh học tốt hơn

mavis1412

New member
E mới vào đại học e mún hỏi có 2 chuyên ngành theo học là vi sinh và sinh học anh chị thấy chuyên ngành nào học ra dễ tìm việc làm hơn ạ tks:please:
 

Facebook

Top