What's new

Ảnh hưởng của wifi với sức sống hạt cây

giúp em gấp cái. Sóng wifi có ảnh hưởng đến sức sống của hạt chưa trồng và đang trồng.
Bạn có cái cách suy nghĩ hay thiệt, cũng chưa ai quan tâm tới vấn đề này :hoanho:. Để mình về tìm hiểu xem giúp bạn được gì không :???:. Biết đâu lại........... :mrgreen:
 

dinhduongcaocap

New member
Nếu ảnh hường thì các thành phố lớn ở nước ngoài nó phát sóng wifi cả thành phố làm gì , mà nếu có thì cũng rất rất thấp thôi bạn ạ :nhannho::nhannho:....
 

Facebook

Top