What's new

Master mix PCR Việt Nam

Phusa Ready Mix: là hỗn hợp chứa đầy đủ các thành phần hóa chất và enzyme cần thiết cho một phản ứng PCR như Taq DNA Polymerase, dNTPs,.. với hàm lượng và nồng độ đã tối ưu hóa cho phản ứng PCR. Sản phẩm được cải tiến để có lưu trữ ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài:welcome:
 

Facebook

Top