What's new

Biểu hiện protein tiết ngoại bào bị phân hủy bởi protease

Anh/chị/ bạn cho mình hỏi, mình đang biểu hiện một enzyme trên Bacillus. Khảo sát sự biểu hiện theo giờ thì hoạt lực enzyme tăng rồi giảm rất nhanh, đồ thị đi lên rồi lại đi xuống, lặp đi lặp lại. Theo mình thì enzyme đã bị protease ngoại bào của chính vật chủ phân hủy hết. Chủng mình dùng biểu hiện có hoạt tính protease ngoại bào khá mạnh. Vậy anh/chị có kinh nghiệm biểu hiện protein ngoại bào giúp em giải quyết vấn đề này với.
phương pháp có thể:
- nuôi nhiệt độ thấp (hiện tại chủng mình đang sử dụng biểu hiện ở 30 độ)
- nuôi bổ sung chất ức chế protease (EDTA)? Chú ý enzyme mình định biểu hiện cũng là một protease
- Đổi vật chủ đã bị đột biến mất một số protesase? (đây là giải pháp cuối cùng nếu các gp trên không hiệu quả)

Theo anh/chị thì giải thích như vậy có hợp lý không và giải pháp nào nên thực hiện bây giờ.
Trân trọng!
Nhung.
 

Facebook

Top