What's new

Cần giúp đỡ

vangoth

New member
Mình đang tìm tài lieu hoặc sách về các chủ đề sau:
Các phương pháp phát hiện thụ thể
Phương pháp đánh giá số lượng tế bào tự chết
Các bước trong phương pháp xác định hoạt động phân tiết của một tuyến nội tiết

Mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn.
 

Facebook

Top