What's new

Có thể sử dụng Probiotics để sản xuất Prebiotics không ?

bokopo

New member
Anh/chị cho em hỏi có thể sử dụng Probiotics để sản xuất Prebiotics không ạ ? Em sắp thi oy` :( :cry:
 

Facebook

Top