What's new

Hô hấp

StevenLAM

Member
Cho các lọ thuỷ tinh chứa đầy nước và có nút kín, một thực vật thuỷ sinh, một động vật thuỷ sinh. Hãy bố trí các thí nghiệm để có được:
1. Lo cho nhiều CO2 nhất
2. Lọ cho nhiều O2 nhất
3. Lọ Sinh vật sống được lâu nhất
4. Lọ sinh vật sống được ngắn nhất
5. Lọ sinh vật sống như nhau
 

pdn

Pham Duy Nghia
Mình nhớ k nhầm thì thế này:
1. Thực + động + trong tối
2. Thực + chiếu sáng
3. Thực + động + chiếu sáng
4. Thực + động + trong tối
5. Động + trong tối >< Động + chiếu sáng
hoặc gần như nhau đối với cả lọ Thực + trong tối.
 

Similar threads

Facebook

Top