What's new

Phương pháp Maxam và Gilber - Có hóa chất phá vỡ đặc hiệu Adenine không ?

Thien_Thanh

New member
Trong sách Sinh Học Phân Tử phần Phương pháp Maxam và Gilber, của Hồ Huỳnh Thùy Dương thì có

" năm nhóm nucleotit được tác động là : G, A, C, G+A, T+C ; và tiến hành 5 phản ứng cắt "

Nhưng em kiếm trên các diễn dàn chỉ có

" 4 nhóm nucleotit được tác động là : G, C, G+A, T+C ; và tiến hành 4 phản ứng cắt "

Vậy cho em hỏi ai đúng ai sai và:

Có hóa chất phá vỡ đặc hiệu Adenine không ?

Em xin cám ơn trước. Mong mọi người giúp đỡ !
 

Facebook

Top