What's new

Môi trường nuôi cấy có bổ sung tinh bột

Mình có câu hỏi là trong nuôi cấy vi sinh vật, môi trường có bổ sung rỉ đường, nhưng có 1 số trường hợp lại phối hợp cả rỉ đường và tinh bột, vì sao lại phải phối hợp trong khi rỉ đường chứa nhiều đường đôi và chất dinh dưỡng khác. Cảm ơn rất nhiều:)
 

cfareast

Member
Mình có câu hỏi là trong nuôi cấy vi sinh vật, môi trường có bổ sung rỉ đường, nhưng có 1 số trường hợp lại phối hợp cả rỉ đường và tinh bột, vì sao lại phải phối hợp trong khi rỉ đường chứa nhiều đường đôi và chất dinh dưỡng khác. Cảm ơn rất nhiều:)

Rỉ đường là cái gì, tinh bột là cái gì, sinh trưởng của VSV là như thế nào???, mục đích nuôi cấy là gì? Nuôi cấy con gì?

Bạn hãy đọc tham khảo kỹ 1 vài bài rồi sẽ có câu trả lời.
 
Rỉ đường là cái gì, tinh bột là cái gì, sinh trưởng của VSV là như thế nào???, mục đích nuôi cấy là gì? Nuôi cấy con gì?

Bạn hãy đọc tham khảo kỹ 1 vài bài rồi sẽ có câu trả lời.

rỉ đường, tinh bột, sinh trưởng của VSV đều đã biết, mình không hỏi nó là cái gì. Trong nuôi cấy SCP bổ sung rỉ đường, nhưng trong vài trường hợp lại bổ sung tinh bột vì mục đích không phải chỉ là dinh dưỡng nhưng mình chưa biết, bạn có trả lời được thì mình cảm ơn, nhưng đừng có đọc rồi trả lời bừa như vậy. Quan trọng kiến thức nhưng có văn hóa trả lời xíu.
 

cfareast

Member
rỉ đường, tinh bột, sinh trưởng của VSV đều đã biết, mình không hỏi nó là cái gì. Trong nuôi cấy SCP bổ sung rỉ đường, nhưng trong vài trường hợp lại bổ sung tinh bột vì mục đích không phải chỉ là dinh dưỡng nhưng mình chưa biết, bạn có trả lời được thì mình cảm ơn, nhưng đừng có đọc rồi trả lời bừa như vậy. Quan trọng kiến thức nhưng có văn hóa trả lời xíu.

Hỏi vậy là đúng rùi, bạn phải biết cái rỉ đường là gì, tinh bột là gì và bạn cần thu sinh khối vsv hay thu chất hoạt tính gì gì, của con gì gi v.v.v...

Bạn phải hiểu vsv cần tối thiếu những chất gì, cần bao nhiêu?

Bạn muốn bổ sung cái gì cũng được, nó mọc tất .... miễn sao phải đủ và trong phạm vi giới hạn của nó.

Tất cả đều phải làm thí nghiệm cụ thể mới biết. Nhưng điều quan trọng phải biết 1 cái "ngưỡng", cái "liều lượng"...

Trả lời chung chung thế thôi, để các bạn còn phải tự tìm hiểu.
"tự túc là hạnh phúc" mà
 

Hà Võ

New member
Theo tớ nghĩ thì dùng tinh bột để pha chế môi trường khi cần xác định loại sinh vật có khả năng thủy phân tinh bột giống kiểu selective medium ấy
 

Facebook

Top