What's new

Phân biệt vận chuyển chủ động và thụ động

Chuột_Bạch

New member
Các bạn ơi, giúp mình với!! Câu hỏi là như sau:
Phân biệt vận chuyển chủ động và thụ động theo các tiêu chí sau:
-Nguyên lý
-Điều kiện
-Ý nghĩa
 
Vận chuyển thụ động :
+ là hình thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp
+ Không tiêu tốn năng lượng
+ Có 2 cách : Khuyếch tán trực tiếp qua MSC không đặc hiệu và qua kênh riêng đặc hiệu
Vận chuyển chủ động
+ Là ht vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao ( vận chuyển tích cực )
+ Tiêu tốn năng lượng ATP cho các "máy bơm" đặc chủng
+ Vận chuyển qua kênh đặc hiệu
 

Facebook

Top