What's new

Tìm phương pháp tách chiết DNA nấm rơm

Em lại có việc nhờ mọi người giúp đây. Em đang sắp tiến hành tách chiết DNA của nấm rơm mà chưa tìm được quy trình nào cụ thể cả. Những khó khăn nào gặp phải khi tách chiết? Có thể áp dụng quy trình tách chiết DNA thực vật được không? Mọi người giúp em với!
 
anh lên mạng vào "google" xem. gõ tách triết ADN ấy. Em vào một lần rồi có mà. khó khăn trong viêc này là vì TB thực vật có thành xenlulozo không thể thủy phân = kiềm như ở TB động vật
 

Facebook

Top