Ôn tập về phiên mã, dịch mã

datmomdohoi

Senior Member
một số bài tập về gen mã di truyền
1. Khi tổng hợp 1 phân tử mARN một gen bị hủy 2520 liên kết hiđro và cần cung cấp 315 X và 405 G. Đợt phiên mã thứ nhất không vượt quá 5 lần, gen cần 225 A; đợt phiên mã thứ 2 gen cần 315 A.
a) gen trên dài bao nhiêu Um?
A.0.4488
B.0.6128
C.0.306
D.0.255
b) số lượng phiên mã của đột thứ 1 và thứ 2 lần lượt là?
A.4,6
B.5, 7
C.3,5
D.4,7
c)số ribonu môi trường cung cấp cho cả 2 đợt lần lượt là?
A.440,1620,4860,3780
B.45,135,405,315
C. 225,675,2025,1575
D. 315,945,2835,2205
2. Gen phiên mã k lần ,trên mỗi phân tử mARN tham gia dịch mã có n riboxom cùng trượt qua lặp lại m lần thì số axitamin môi trường cung cấp là?
Các bạn giải chi tiết nha mấy bài này mình mới làm nên chưa quen. Thanks
 
on tap ve phien ma; dich ma

hoanho:
bai1

a) SO luong tung loai nu cua gen:
vi gen chi tong hop 1 ptu ARN nen ta co:
rU= 315 va rG= 405
ta co: G= rG + rX =720
Hp/v= H = 2A + 3G >> A= 180
TONG SO NU CUA GEN : N = 2A +2G = 1800
CHIEU DAI : L= N/2*3.4 = 3060 A0= 0.306 Um
CHON C
b) goi x va y lan luot la so lan phien ma o dot 1 va 2
vi được tổng hợp từ cùng 1 gen nên số rA Ở 2 gđ la như nhau
rA gđ1= rA * x = 225
rA gdd2=rA * Y= 315
___________________
225/315=x/y=5/7 >> y= x*7/5 voi x =<5
>> x=5
y=7
CHON B
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top