What's new

phosphorolytic

trandinh

New member
các bạn cho mình hỏi phosphorolytic activity có phải là phản ứng dùng nước để tách phosphate vô cơ không vậy? mình cần tìm hiểu về phản ứng này nhưng không thấy:sad:. Ai biết về nó có thể cho mình biết thêm ít thông tin không? mình cảm ơn mọi người nhiều :rose:(y)
 

Facebook

Top