What's new

hỏi về ly tâm

trandinh

New member
các bạn cho mình hỏi với, mình cần dịch một tài liệu nhưng trong đó ghi là " the cells were harvested by centrifugation at 6,000 x g for 10 minute. mình không hiểu 6,000 x g for 10 minute có ý như thế nào? bạn bào biết có thể chỉ mình được không?
 

cfareast

Member
các bạn cho mình hỏi với, mình cần dịch một tài liệu nhưng trong đó ghi là " the cells were harvested by centrifugation at 6,000 x g for 10 minute. mình không hiểu 6,000 x g for 10 minute có ý như thế nào? bạn bào biết có thể chỉ mình được không?

6000 g là đơn vị vòng quay kiểu như 6000 vòng/phút. Tùy theo roto của máy ly tâm mà tính ra vòng phút. Cùng 1 máy li tâm mà lắp roto khác nhau, hệ số chuyển đổi giữa rpm và g sẽ khác nhau. Theo mình thì lúc setup máy, có thể đặt x g thay vì rpm.

Bạn vào catalog của máy mà tham khảo chuyển đổi.
 

Facebook

Top