Câu hỏi về tương tác gen

lez504236

Junior Member
Câu 1: Khi cho giao phối giữa nòi chuột lông đen với nòi chuột lông trắng được F1 toàn lông xám. Cho F1 lai với chuột lông đen thu được 3 lông xám: 3: Lông đen: 2 lông trắng. Nếu cho F1 lai với nhau thì ở F2 thu được tỉ lệ:
A. 9: Lông xám: 3 lông đen: 4 lông trắng
B. 9: Lông xám: 4 lông đen: 3 lông trắng
C. 9: Lông xám: 6 lông đen: 1 lông trắng
D. 12: Lông xám: 3 lông đen: 1 lông trắng
Câu 2: Lai giữa hai cây thuần chủng thân cao với thân thấp, F1 đều có thân cao. Cho F1 lai với một cây khác, F2 thu được 62,5% cây thân cao : 37,5% cây thân thấp. Tính trạng chiều cao của cây di truyền theo qui luật nào?
A.Tương tác bổ trợ kiểu 9 : 7.
B.Tương át chế kiểu 12 : 3 : 1.
C.Tương bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1.
D.D. Tương át chế kiểu 13 : 3.
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top