What's new

Học PhD qua liên kết Việt-Úc

Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng có khả năng liên hệ để xin học bổng
1/Liên kết Việt-Úc, nghiên cứu về gen-loãng xương, gẫy xương ở người Việt , đã có Nafosted tài trợ, ứng viên là thạc sỹ có đủ tiêu chuẩn ngoại ngữ để học được và là điều kiện nộp hồ sơ có thể xin học bổng từ Úc. Học ở Lab Gs. Nguyễn Văn Tuấn
2/Liên kết Việt-Úc-Hàn: xin học bổng PhD ở Hàn 2 suất ở Lab là bạn Gs. Tuấn
3/Liên kết Việt-Estonia: xin học bổng pHD và học tại Estonia bằng tiếng Anh, làm nghiên cứu về gen người Việt tại Estonia Genome Center.
Những bạn nào có đủ điều kiện (chủ yếu là ngoại ngữ) nên mạnh dạn viết thư tới Viện Nghiên cứu Đinh Tiên Hoàng, để gửi CV.

Chúc thành công

Trần Quang Bình
 

Facebook

Top