Áp dụng giả thuyết của L.Stadler (1920) về thụ tinh kép ở thực vật

galleon2007

Junior Member
Theo cuốn "Các dạng bài tập toán trong sinh học" của Bùi Phúc Trạch trang 51 có bài toán về sự thụ phấn ở cây Ngô: Ở cây ngô màu hạt di truyền theo định luật Menden: gen R quy định hạt màu đỏ, r quy định hạt màu trắng. Các cây ngô trong ruộng đều có kiểu gen Rr giao phấn sẽ cho kết quả như thế nào? Đáp án sách cho là áp dụng giả thuyết của L.Stadler (1920) về thụ tinh kép ở thực vật:akay:. Nội dung giả thuyết của L.Stadler là mỗi giao tử đực có 2 nhân sinh sản (n), một thụ tinh cho noãn (n) để hình thành Hợp tử (2n), một thụ tinh cho nội nhũ (2n) tạo thành thể tam bội (3n). Biết màu của hạt ngô là màu của nội nhũ. Các anh chị, các Pro có thể giúp em áp dụng giả thuyết của L.Stadler để tìm đáp án bài này được không ? Em xin cảm ơn.:please:
 
Theo cuốn "Các dạng bài tập toán trong sinh học" của Bùi Phúc Trạch trang 51 có bài toán về sự thụ phấn ở cây Ngô: Ở cây ngô màu hạt di truyền theo định luật Menden: gen R quy định hạt màu đỏ, r quy định hạt màu trắng. Các cây ngô trong ruộng đều có kiểu gen Rr giao phấn sẽ cho kết quả như thế nào? Đáp án sách cho là áp dụng giả thuyết của L.Stadler (1920) về thụ tinh kép ở thực vật:akay:. Nội dung giả thuyết của L.Stadler là mỗi giao tử đực có 2 nhân sinh sản (n), một thụ tinh cho noãn (n) để hình thành Hợp tử (2n), một thụ tinh cho nội nhũ (2n) tạo thành thể tam bội (3n). Biết màu của hạt ngô là màu của nội nhũ. Các anh chị, các Pro có thể giúp em áp dụng giả thuyết của L.Stadler để tìm đáp án bài này được không ? Em xin cảm ơn.:please:
Không phải, mà là tinh tử (n) phối hợp với 2 tế bào nhân cực (n) bên trong noãn tạo nên tế bào tam bội, sau phát triển thành nội nhũ.
Bạn xem lại sự phát triển của thể giao tử đực, cái ở thực vật có hoa và quá trình thụ tinh kép trong SGK:
2013-10-12_200434_zps343bd21e.png


2013-10-12_200414_zpsf211d7b2.png

Chỉ cần lưu ý 2 tinh tử bắt nguồn từ tế bào sinh sản trong hạt phấn nguyên phân hình thành nên, do đó mang alen giống nhau (cùng R hoặc r), tương tự thì tế bào trứng và 2 tế bào nhân cực cũng có cùng kiểu gen.
Bạn thử làm xem ra không.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,829
Messages
71,690
Members
43,747
Latest member
dotaixiu
Back
Top