What's new

Environmental biotechnology

Nguyen Nguyen1

New member
Các bạn ơi. Mình đang cần gấp cuốn Environmental Biotechnology của Rittmann để làm bài tập nhưng lên mạng tìm thì thấy toàn của tác giả khác. Bạn nào có sách này giúp mình với. E-mail của mình là sna332@yahoo.com
Cảm ơn
Nguyen
 

Similar threads

Facebook

Top