What's new

lịch sử nghiên cứu lan gấm Anoechilus

lina.miss

New member
đang làm đề tài nghiên cứu về lan gấm. Bác nào bik về lịch sử nghiên cứu lan gấm trên TG va VN share cho e với.hjxhjx sắp đén hạn nộp đề tài nghiên cứu rùi mà e k thể tìm dc lịch sử nghiên cứu, e cũng k có khả năng dịch tiếng trung.hjx cứu em với...:cry:
 

Similar threads

Facebook

Top