What's new

Cv, lsd

Em xin hỏi Anh chị trên diễn đàn, em đọc một số bài báo viết về Chỉ tiêu nông học hay có CV % và LSD. Em đọc tìm tài liệu mà vẫn không hiểu/ Anh chị giải thích giúp em đc không ạ.
Và 1 câu hỏi nữa, nếu em So sánh về các chỉ tiêu nông hoc,em ko dùng CV và LSD mà em dùng Mean+- SD có đc ko ạ, khi vẽ biểu đò dạng này thì vẽ thế nào ạ. Em xin cảm ơn
 

Facebook

Top