What's new

Hệ dẫn truyền tim

yotsuba

Member
Câc bạn ơi cho mình hỏi :
Trong hệ dẫn truyền tim sách viết nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung vậy còn nút nhĩ thất, bó his, mạng Puockin có khả năng đó không?
 

pdn

Pham Duy Nghia
Tần số phát xung tự động của các phần khác nhau của tim như sau:
Nút xoang: 70-80 nhịp/phút,
Nút nhĩ– thất: 40-60 nhịp/phút,
Bó His: 30-40 nhịp/phút,
Các sợi Purkinje: 15-40 nhịp/phút,
Cơtâm nhĩ: 40 nhịp/phút,
Cơtâm thất: 20-40 nhịp/phút.
Sinh lý học người và động vật - tập 2. Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh.
 

Facebook

Top