What's new

Thuyết tiến hóa Lamac

M.n giúp mình 2 câu này với,mình không hiểu lắm,giải thích giúp mình luôn nhé! thanks!
1) Điều nào sau đây không phải là hạn chế của học thuyết Lamac?
A. Mọi biến đổi trong đời sống cá thể đều di truyền được.
B . Trong quá trình tiến hoá, SV chủ động biến đổi để thích nghi với môi trường.
C. Trong quá trình tiến hoá, SV biến đổi một cách thụ động để thích nghi với môi trường.
D. Trong quá trình tiến hoá, không có loài nào bị diệt vong.
2) Điều nào sau đây không phải là cơ chế hình thành loài mới theo Lamac?
A . Mỗi SV thích ứng với sự thay đổi của môi trường một cách bị động bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan.
B. Cơ quan nào không hoạt động thì cơ quan đó dần dần tiêu biến.
C. Cơ quan nào hoạt động thì cơ quan đó liên tục phát triển.
D. Mỗi SV đều chủ động thích ứng với sự thay đổi của của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan.
 

conandohy93

New member
Câu 1. Đáp án C nhé bạn.
Câu này chúng ta dễ dàng nhận ra đáp án B & C mang ý nghĩa trái ngược nhau, nên tất nhiên sẽ có một trong 2 là sai.
Về học thuyết Lamac khi VD về con hươu cao cổ:
Những đám cây dần dần cao hơn, những con hươu sau nhiều lần vươn dài cổ để lấy được thức ăn trên cây sẽ có một chiếc cổ dài theo thời gian và ông cho rằng đó là tiến hóa
Như vậy theo Lamac ngoại cảnh thay đổi chậm chạp và những con hươu có thể chủ động trong việc thích nghi với môi trường. Môi trường thay đổi chúng thay đổi theo.
Câu 2. Đáp án là A . Tương tự như câu 1. Theo Lamac Mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống bằng cách thay đổi tập quàn hoạt động của các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều thì liên tục phát triển, cơ quan nào không hoạt động thì cơ quan đó dần tiêu biến.

Trả lời của mình chỉ mang tính tham khảo vì mình đã tốt nghiệp 3 năm rồi.
Và mình nghe nói từ năm 2012 bộ GD đã quyết định không đưa học thuyết Lamac vào trong đề thi ĐH. Đề năm 2012 & 2013 đều ko có Lamac thì phải
 
Câu 1. Đáp án C nhé bạn.
Câu này chúng ta dễ dàng nhận ra đáp án B & C mang ý nghĩa trái ngược nhau, nên tất nhiên sẽ có một trong 2 là sai.
Về học thuyết Lamac khi VD về con hươu cao cổ:
Những đám cây dần dần cao hơn, những con hươu sau nhiều lần vươn dài cổ để lấy được thức ăn trên cây sẽ có một chiếc cổ dài theo thời gian và ông cho rằng đó là tiến hóa
Như vậy theo Lamac ngoại cảnh thay đổi chậm chạp và những con hươu có thể chủ động trong việc thích nghi với môi trường. Môi trường thay đổi chúng thay đổi theo.
Câu 2. Đáp án là A . Tương tự như câu 1. Theo Lamac Mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống bằng cách thay đổi tập quàn hoạt động của các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều thì liên tục phát triển, cơ quan nào không hoạt động thì cơ quan đó dần tiêu biến.

Trả lời của mình chỉ mang tính tham khảo vì mình đã tốt nghiệp 3 năm rồi.
Và mình nghe nói từ năm 2012 bộ GD đã quyết định không đưa học thuyết Lamac vào trong đề thi ĐH. Đề năm 2012 & 2013 đều ko có Lamac thì phải
cảm ơn bạn nhiều nha:chuan:
 

Facebook

Top