What's new

Qui luật di truyền tổng hợp (tương tác gen kết hợp hoán vị)

em có bài này, nghĩ hoài không ra, mọi ng` giúp đỡ ạ (em tóm tắt thôi nhé)
Cho thỏ lông trắng, dài lai với thỏ lông trắng, ngắn, ta có tỉ lệ kiểu hình:

15 trắng, dài
15 trắng, ngắn
4 đen, ngắn
4 xám, dài
1 đen, dài
1 xám ngắn

Biết Dài > ngắn.
Biện luận, viết sđl
 
A-B-, A-bb: Lông trắng
aaB-: Lông xám
aabb: Lông đen
D: Lông dài
d: Lông ngắn
Vừa tương tác át chế, vừa liên kết gen
Aa BD/bd x Aa bd/bd.
Bạn làm thử xem.
Mọi người có ý kiến tiếp cho bạn nhé!
 
A-B-, A-bb: Lông trắng
aaB-: Lông xám
aabb: Lông đen
D: Lông dài
d: Lông ngắn
Vừa tương tác át chế, vừa liên kết gen
Aa BD/bd x Aa bd/bd.
Bạn làm thử xem.
Mọi người có ý kiến tiếp cho bạn nhé!

cho e hỏi tại sao cái Aa ko đi với Bbdd mà phải đi với BbDd ạ?
 

Facebook

Top