What's new

Cử nhân công nghệ sinh học nên làm ở cơ quan nhà nước nào?

Chào mọi người, những anh chị nào đã đi làm rồi cho mình hỏi mình tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học Bách khoa Hà Nội thì nên làm ở cơ quan nhà nước nào là phù hợp và thu nhập khưa khứa một chút?:please:
 

Facebook

Top