What's new

Vì sao VSV ưa siêu nhiệt có thể sống ở nơi nóng bỏng?

:rose:Các bạn ơi? Vì sao VSV ưa siêu nhiệt có thể sống ở nơi nóng bỏng mà protein vẫn không bị biến tính?:rose:
Giúp mình với!
 

cfareast

Member
chịu khó tra một số từ khóa hyperthermophiles và thermal adapation .... có giải thích hết đó.
 

Facebook

Top