What's new

Giúp mình bài tập về ADN

ducanhasd

New member
4.Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có 10% guanine , 20% xitozin và 30%adenin.Gen tương ứng có từng loại nucleotit là bao nhiêu?
5.Gen có 1500 cặp nucleotit tự sao liên tiếp 3 lần thì cần bao nhiêu nucleotit tự do?
6.Bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ (A+T)(G+X)=1,5 và chứa $3.10^9$ cặp nucleotit.Tính số lượng từng lạoi nucleotit và tổng số liên kết hydro có trong bộ gen loại đó?
 

kt1996

Member
4.Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có 10% guanine , 20% xitozin và 30%adenin.Gen tương ứng có từng loại nucleotit là bao nhiêu?
5.Gen có 1500 cặp nucleotit tự sao liên tiếp 3 lần thì cần bao nhiêu nucleotit tự do?
6.Bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ (A+T)(G+X)=1,5 và chứa $3.10^9$ cặp nucleotit.Tính số lượng từng lạoi nucleotit và tổng số liên kết hydro có trong bộ gen loại đó?
Câu 1:
%A = %T = (30% + 40%)/2 = 35% (so với tổng số nu của gen)
%G = %X = (10% + 20%)/2 = 15%
Câu 2: Nếu từ một gen nhân đôi 3 lần:
Ntd = 1500 x (2^3 - 1) = 10500
Câu 3:
N = 6x10^9 ; A/G = 3/2
=> A = T = 1,8 x 10^9 => %A = %T = 30%
=> G = X = 1,2 x 10^9 => %G = %X = 20%
 

vibinhvn

New member
câu 5: nu.(2^n -1) = 1500(2^3-1)=10500nu
câu 6: (A+T)/(G+X)=1.5 => 2A/2G=1.5=>A/G=1.5
2A+2G=3.10^9
Giải hệ ra => từng loại nu :)
Ko biết có đúng hông há :))
 

kt1996

Member
4.Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có 10% guanine , 20% xitozin và 30%adenin.Gen tương ứng có từng loại nucleotit là bao nhiêu?
5.Gen có 1500 cặp nucleotit tự sao liên tiếp 3 lần thì cần bao nhiêu nucleotit tự do?
6.Bộ gen của một loài động vật có tỷ lệ (A+T)(G+X)=1,5 và chứa $3.10^9$ cặp nucleotit.Tính số lượng từng lạoi nucleotit và tổng số liên kết hydro có trong bộ gen loại đó?

câu 5: nu.(2^n -1) = 1500(2^3-1)=10500nu
câu 6: (A+T)/(G+X)=1.5 => 2A/2G=1.5=>A/G=1.5
2A+2G=3.10^9
Giải hệ ra => từng loại nu :)
Ko biết có đúng hông há :))

Sai chỗ này rồi bạn
 

Facebook

Top