What's new

Môn sinh học 10 tại trại hè Hùng Vương năm 2013( lần thứ IX) tại Hòa Bình

À sáng nay vừa mới thi trại hè Hùng Vương ở Hòa Bình xong, mình nêu cảm tưởng nha:
đề không khó lắm đâu, nhưng phải nói là phổ kiến thức phải rộng thì mới làm được, ví dụ như:
Phần truyền tin hỏi:
1. các loại protein sau có vai trò gì trong phân bào: Tubulin, careshin, Shorasin, và protein phân giải Careshin
protein P53 có vai trò gì đối với cơ thể, nếu gen qui định tổng hợp P53 bị sai hỏng hậu quả sẽ ra sao
 
Ai biết nói giùm đi!
Chương trình chuyên mới có quá!
Mấy cái quỷ này đem thi Đại Học được không?
Chẳng qua là hỏi vào chỗ hiếm người biết thôi, đơn giản là kiểm tra trí nhớ, dạng nhận biết.
 

Facebook

Top