What's new

Bài tập vi sinh

Xác định số lượng phage T2 trong 1ml dịch trong của E.coli bị làm tan. Biết rằng người ta lấy 0,1ml dịch trong chứa T2 ở độ pha loãng 10^-5 cấy vào hộp petri đã cấy trước E.Coli? Sau khi ủ ấm thì đếm được 100 đốm tan.
Mình làm theo cảm tính ra được 10^8 phage ko biết đúng không :mrgreen:
 

Facebook

Top