Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

cho biết các gen nằm trên các NST khác nhau. Phép lai AaBbDD x aaBbDd cho đời con có kiểu gen dị hợp 1 cặp gen chiểm tỉ lệ bao nhiêu?:botay:
Vì ta luôn thấy tỉ lệ đồng và dị hợp ( tính riêng mỗi cặp gen) bằng nhau và =1/2
Nên ta dễ có :3C1*(1/2)*2C2*(1/2)^2:bimat:
 
1. Chiều cao thân của cây đay được quy định bởi 4 cặp gen, cây thấp nhất ở thể đồng hợp về mọi mạt cao 150 cm , cứ xuất hiện 1 gen trội thì cây cao thêm 1 cm. Nếu lai AABBCcDd lai phân tích thì cây cao nhất có thể tạo thành là?
2.Cho lai như sau:
Lai thuận : cái hoa xanh x đực hoa vàng -> F1= 100% hoa xanh
Lai nghịch cái hoa vàng x đực hoa xanh -. F1= 100% hoa vàng. Vậy nếu lai F1 ở thí nghiệm thuận thụ phấn cho F1 ở thí nghiệm nghịch thì ra tỉ lệ kiểu hình là ?
3. Khi các gen phân li độc lập mỗi gen qui định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn, không đột biến, thì phép lai AaBbCcDd x AaBbCcDd sinh ra kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tịnh trạng lặn là ?
4.Cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng cùng loài, được F1 toàn hoa đỏ .F1 tự thụ phấn ra F2 gồm 245 hoa trắng và 315 hoa đỏ. Sơ đồ phép lai là (ghi rõ kiểu gen)
5.Ở đậu hà lan alen trội A quy định hạt trơn,a quy định hạt nhăn. Phép lai Aa x Aa cho ra F2 có kiểu hình theo tỉ lệ nào, nếu trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái của F1 mà mọi tế bào sinh noãn không phân li các NST mang cặp alen đang xét ở GP II còn giảm phân I diễn ra bình thường ? Cho rằng đột biến không làm ảnh hưởng tới sức sống của thể đột biến
 
Mọi người giải giúp câu này nhé:
 

Attachments

  • phahe.JPG
    phahe.JPG
    102.8 KB · Views: 233
Last edited:
@@ giải thích rõ hơn được ko ạ? em ko hiểu gì hết?
AaBbDD x aaBbDd
Tách riêng từng locus có Aa x aa được 1Aa:1aa; Bb x Bb được 1AA:2Aa:1aa; DD x Dd được 1DD:1Dd
tóm lại đều là đồng hợp : dị hợp = 50:50
Tỉ lệ kiểu hình dị hợp 1 cặp, đồng hợp 2 cặp còn lại là: (1/2) mũ 3 x 3C1 ; trong đó 3C1=3 tức là hoán vị 3 lần, vì cặp dị hợp đó có thể ở 3 vị trí khác nhau (dị-đồng-đồng, đồng-dị-đồng, đồng-đồng-dị) :tutu:
 
Mọi người giải giúp câu này nhé:
Theo a, hỏi thế này thì có lẽ nên làm theo kiểu: 8 Aa thì 3x4 khả năng rất cao là AA x Aa (thay vì Aa x Aa), nên 7 là 1/2AA:1/2Aa, cho giao tử 3/4A:1/4a -> sinh con bình thường xác suất 3/4
:divien:
 
Theo a, hỏi thế này thì có lẽ nên làm theo kiểu: 8 Aa thì 3x4 khả năng rất cao là AA x Aa (thay vì Aa x Aa), nên 7 là 1/2AA:1/2Aa, cho giao tử 3/4A:1/4a -> sinh con bình thường xác suất 3/4
:divien:

Cô của em xét cả trường hợp Aa x Aa luôn anh ạ, nếu xét thêm Aa x Aa thì a tính ra bao nhiêu ạ?
 
Cô của em xét cả trường hợp Aa x Aa luôn anh ạ, nếu xét thêm Aa x Aa thì a tính ra bao nhiêu ạ?
K tính được vì tỉ lệ 2 TH đấy k phải 50:50, nếu coi AaxAa hiếm xảy ra thì còn tính đc.
 
K tính được vì tỉ lệ 2 TH đấy k phải 50:50, nếu coi AaxAa hiếm xảy ra thì còn tính đc.

Cô em tính như sau ạ:(Một người bình thường trong phả hệ này, không có cặp bố mẹ sinh ra nên XS KG của người đó là 1/2AA:1/2Aa)
Vì 8 dị hợp:
=> phép lai 3 x 4 như sau:
Aa x (1/2AA : 1/2Aa)
=>3/8AA : 4/8Aa : 1/8aa
Mà 7 có KH bình thường => XS các KG của 7 có thể là: 3/7AA và 4/7Aa
=> Khi 7 lai với 6 (aa) thì XS sinh ra con không bệnh là 5/7 ạ,

Em hơi thắc mắc là tại sao nếu e xét riêng các trường hợp có thể xảy ra ở cặp 7-8 như sau:
TH1: (7)AA x Aa(8)
TH2 (7)Aa x AA(8)
TH3: (7)Aa x Aa(8)
thì em tính được rằng XS các KG của 7 có thể có là: 5/11AA: 6/11Aa
=>XS sinh con không bệnh là 8/11

Em thấy nếu như chỉ lấy rằng Aa x (1/2AA: 1/2Aa) thì vô tình nó đã thiếu mất trường hợp vì chỉ xét Aa x AA mà không xét ngược lại là AA x Aa không ạ?
 
Cô em tính như sau ạ:(Một người bình thường trong phả hệ này, không có cặp bố mẹ sinh ra nên XS KG của người đó là 1/2AA:1/2Aa)
Vì 8 dị hợp:
=> phép lai 3 x 4 như sau:
Aa x (1/2AA : 1/2Aa)
=>3/8AA : 4/8Aa : 1/8aa
Mà 7 có KH bình thường => XS các KG của 7 có thể là: 3/7AA và 4/7Aa
=> Khi 7 lai với 6 (aa) thì XS sinh ra con không bệnh là 5/7 ạ,

Em hơi thắc mắc là tại sao nếu e xét riêng các trường hợp có thể xảy ra ở cặp 7-8 như sau:
TH1: (7)AA x Aa(8)
TH2 (7)Aa x AA(8)
TH3: (7)Aa x Aa(8)
thì em tính được rằng XS các KG của 7 có thể có là: 5/11AA: 6/11Aa
=>XS sinh con không bệnh là 8/11

Em thấy nếu như chỉ lấy rằng Aa x (1/2AA: 1/2Aa) thì vô tình nó đã thiếu mất trường hợp vì chỉ xét Aa x AA mà không xét ngược lại là AA x Aa không ạ?

Kể cả xét thêm AA x Aa thì vẫn không đúng. Bài này ko giải được vì thiếu dữ kiện, có cơ sở nào để khẳng định xác suất AA và Aa đều là 1/2 trong biểu thức này không Aa x (1/2AA: 1/2Aa). Bài này chỉ giải được khi biết thêm dữ kiện, ví dụ cấu trúc di truyền của quần thể.
 
AaBbDD x aaBbDd
Tách riêng từng locus có Aa x aa được 1Aa:1aa; Bb x Bb được 1AA:2Aa:1aa; DD x Dd được 1DD:1Dd
tóm lại đều là đồng hợp : dị hợp = 50:50
Tỉ lệ kiểu hình dị hợp 1 cặp, đồng hợp 2 cặp còn lại là: (1/2) mũ 3 x 3C1 ; trong đó 3C1=3 tức là hoán vị 3 lần, vì cặp dị hợp đó có thể ở 3 vị trí khác nhau (dị-đồng-đồng, đồng-dị-đồng, đồng-đồng-dị) :tutu:
Nói vậy em hiểu rồi! còn cái 2C2 là gì vậy anh?
 
Nói vậy em hiểu rồi! còn cái 2C2 là gì vậy anh?
2C2=1, ý là có duy nhất 1 cách chọn 2 cặp đồng hợp trong số 2 vị trí còn lại (khi đã chọn vị trí cho cặp dị hợp rồi) nên thôi bỏ đi k viết cũng được.
 
1. Chiều cao thân của cây đay được quy định bởi 4 cặp gen, cây thấp nhất ở thể đồng hợp về mọi mạt cao 150 cm , cứ xuất hiện 1 gen trội thì cây cao thêm 1 cm. Nếu lai AABBCcDd lai phân tích thì cây cao nhất có thể tạo thành là?
2.Cho lai như sau:
Lai thuận : cái hoa xanh x đực hoa vàng -> F1= 100% hoa xanh
Lai nghịch cái hoa vàng x đực hoa xanh -. F1= 100% hoa vàng. Vậy nếu lai F1 ở thí nghiệm thuận thụ phấn cho F1 ở thí nghiệm nghịch thì ra tỉ lệ kiểu hình là ?
3. Khi các gen phân li độc lập mỗi gen qui định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn, không đột biến, thì phép lai AaBbCcDd x AaBbCcDd sinh ra kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tịnh trạng lặn là ?
4.Cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng cùng loài, được F1 toàn hoa đỏ .F1 tự thụ phấn ra F2 gồm 245 hoa trắng và 315 hoa đỏ. Sơ đồ phép lai là (ghi rõ kiểu gen)
5.Ở đậu hà lan alen trội A quy định hạt trơn,a quy định hạt nhăn. Phép lai Aa x Aa cho ra F2 có kiểu hình theo tỉ lệ nào, nếu trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái của F1 mà mọi tế bào sinh noãn không phân li các NST mang cặp alen đang xét ở GP II còn giảm phân I diễn ra bình thường ? Cho rằng đột biến không làm ảnh hưởng tới sức sống của thể đột biến
1.AABBCcDd x aabbccdd cho thế hệ con dạng AaBb-c-d trong đó mang nhiều alen trội nhất là kiểu gen AaBbCcDd...
2.F1 có kiểu hình giống với cây làm mẹ, kết luận đơn giản nhất là di truyền tế bào chất. Vậy nếu F1 thuận thụ phấn cho F1 nghịch thì F1 nghịch có vai trò là cây mẹ...
3.Tương tự: http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showpost.php?p=81209&postcount=125
4. P đỏ x trắng -> F1 đỏ -> F2 9 đỏ : 7 trắng . Đây là tính trạng do 2 locus tương tác bổ sung quy định, A-B- có kiểu hình đỏ, các dạng còn lại kiểu hình trắng...
5. Aa x Aa là kiểu gen của P hay F1?
Giả sử cái F1 Aa giảm phân có đột biến ở GPII thì tạo 1 AA : 1 aa : 2 0
 
Bạn Nhi Sa nói không đúng rồi, các NST phân li độc lập đấy chứ, chẳng qua anh khoihuynhi8 tách ra nhưng không tương đương với phép lai ban đầu là:
(1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb) x (1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb) nên không đúng thôi, :)
Bài này mình ra đáp án là 1/9.

Khi nào mình có thể tách ra từng tính trạng rồi nhân, còn khi nào thì mình tính từng giao tử vậy bạn?
 
1. khi giảm phân bình thường và không có sự trao đổi chéo thì kiểu gen AbC/aBc dE/De Fg/fG có thể phát sinh tối đa số giao tử là?
2. Tính trạng về màu sắc hạt một thứ ngô do 2 gen không alen quy định.Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được 962 hạt trắng, 241 hạt vàng, 80 hạt đỏ.Tính theo lí thuyết thì tỉ lệ hạt trắng ở f1 đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1
A.3/8 B. 1/8 C.1/6 D.3/16
3.Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên 1 NST thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng.gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.Phép lai :AB//ab XDXd và AB//ab XDY cho f1 có kiều hình thân đen, cánh cụt mắt đỏ chiếm 15%.Tính theo lí thuyết tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt,mắt đỏ là
A 5% B.7,5% C.15% D.2,5%
4.Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt nhăn; alen B quy định quả lục trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng; các gen này nằm trên những NST khác nhau. Cho cây hạt đậu giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5 % hạt trơn, quả lục +37,5 % hạt nhăn quả lục +12,5% hạt trơn quả vàng+12,5% hạt nhăn quả vàng, quá trình thí nghiệm không xảy ra đột biến. Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1
A 3:1:1:1:1:1 C 2:2:1:1:1:1
B 3:3:1:1 D 1:1:1:1:1:1:1:1
 
ai giải giúp mình với... :(
. Một quần thể người cân bằng di truyền có nhóm máu O chiếm 36%, nhóm máu B chiếm 13%. Xét cặp vợ chồng trong quần thể. Họ có 1 người con gái có nhóm máu A và người con trai nhóm máu O. Tính XS người con này có bố mang nhóm máu O?
 
trong một thí nghiệm về lai 2 tính trạng ở đậu hà lan thu được F2 gồm 315 vàng , trơn+ 108 vàng ,nhăn +101 xanh, trơn +32 xanh nhăn. Gọi tần số p của gen trội màu vàng, tần số q của gen lặn màu xanh, tần số r của gen trội hạt trơn và tần số s của gen lặn hạt nhăn trong thí nghiệm
 
trong một thí nghiệm về lai 2 tính trạng ở đậu hà lan thu được F2 gồm 315 vàng , trơn+ 108 vàng ,nhăn +101 xanh, trơn +32 xanh nhăn. Gọi tần số p của gen trội màu vàng, tần số q của gen lặn màu xanh, tần số r của gen trội hạt trơn và tần số s của gen lặn hạt nhăn trong thí nghiệm

Xét riêng tỉ lệ KH của mỗi cặp tính trạng, bạn xem như mỗi cái là một quần thể rồi tính ra theo tỉ lệ KH lặn đó nhé.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top