What's new

Nhờ tìm tài liệu về bệnh tristeza ở Việt Nam?

Tôi đang quan tâm tới bệnh tristeza trên cam quýt ở Việt Nam. Bạn nào có thông tin về các vùng cam quýt ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng có bệnh tristeza chỉ cho tôi với. Cảm ơn nhiều ?:)
 

Similar threads

Facebook

Top