What's new

Đề tóan về xác suất trong sinh học

Có bạn nào có bài tập về xác suất trong sinh học hay không ? Giúp mình với ! Nếu không thì có địa chỉ nào nói về xác suất cho mình xin với !
 

Facebook

Top