Vận tốc trượt của ribôxôm bằng bao nhiêu?

phatthientai

Junior Member
[FONT=&quot]Một gen có chiều dài 2376,6 ăngstron tự nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tạo ra đều sao mã 5 lần và [/FONT][FONT=&quot]trên mỗi phân tử mARN có 6 ribôxôm trượt qua không lặp lại.[/FONT][FONT=&quot]Nếu mỗi giây, ribôxôm chuyển dịch được 5 bộ ba trên phân tử mARN thì vận tốc trượt của [/FONT][FONT=&quot]ribôxôm bằng bao nhiêu? [/FONT][FONT=&quot]
Chọn một đáp án dưới đây [/FONT]
[FONT=&quot]
A. [/FONT]
[FONT=&quot]81,6 ăngstron / giây[/FONT]
[FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]71,4 ăngstron / giây [/FONT][FONT=&quot]
C. [/FONT]
[FONT=&quot]61,2 ăngstron / giây
[/FONT]
[FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]51 ăngstron / giây

[/FONT]
 
[FONT=&quot]Một gen có chiều dài 2376,6 ăngstron tự nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tạo ra đều sao mã 5 lần và [/FONT][FONT=&quot]trên mỗi phân tử mARN có 6 ribôxôm trượt qua không lặp lại.[/FONT][FONT=&quot]Nếu mỗi giây, ribôxôm chuyển dịch được 5 bộ ba trên phân tử mARN thì vận tốc trượt của [/FONT][FONT=&quot]ribôxôm bằng bao nhiêu? [/FONT][FONT=&quot]
Chọn một đáp án dưới đây [/FONT]
[FONT=&quot]
A. [/FONT]
[FONT=&quot]81,6 ăngstron / giây[/FONT]
[FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]71,4 ăngstron / giây [/FONT][FONT=&quot]
C. [/FONT]
[FONT=&quot]61,2 ăngstron / giây
[/FONT]
[FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]51 ăngstron / giây

[/FONT]
 
Mỗi giây ribosome chuyển dịch được 5 bộ ba trên phân tử mARN thì vận tốc trượt của ribosome bằng:
5 x 10,2 = 51 (angstron/giây)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,781
Latest member
vsportsid
Back
Top