What's new

Bài tập di truyền học quần thể?

1. Để cải tạo giống heo Thuộc Nhiêu Định Tường, người ta dùng con đực giống Đại Bạch để lai cải tiến vớ con cái tốt nhất của giống địa phường. Nếu lấy hệ gen của Đại Bạch làm tiêu chuẩn thì ở thế hệ F4, tỉ lệ gen của Đại Bạch trong quần thể là bao nhiều? Ý nghĩa của phép lai trên.
2. Một quần thẻ người ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ các nhóm máu như sau:
Nhóm máu A= 0,4; Nhóm máu B=0,27; Nhóm máu AB=0,24; Nhóm máu O=0,09
Xác suất để sinh ra đứa trẻ có nhóm máu B từ ông bố mang nhóm AB và bà mẹ mang nhóm máu B là bao nhiều?
- Em làm như thế này:
Bố AB x Mẹ B-
thì con sinh ra nhóm máu B sẽ chiêm tỉ lệ 1/2.
 

pdn

Pham Duy Nghia
1. Nếu tiến trình là lai giữa đực Đại bạch với cái địa phương, con sinh ra tiếp tục lai với đực Đại bạch, cứ như thế thì sau mỗi thế hệ tỉ lệ gen của giống địa phương trong kiểu gen cuẩ con lai sẽ giảm đi 1 nửa.
2. Người ta cho như vậy để em tính được xác suất bà mẹ có kiểu gen IBIB hay IBIO là bao nhiêu, từ đó ảnh hưởng đến xác suất sinh đứa trẻ có nhóm máu B.
 
2. Người ta cho như vậy để em tính được xác suất bà mẹ có kiểu gen IBIB hay IBIO là bao nhiêu, từ đó ảnh hưởng đến xác suất sinh đứa trẻ có nhóm máu B.
vậy là chia trường hợp ra hả anh, TH1 mẹ IBIB, TH2: mẹ IBIO nhưng mà khi cộng hai trường hợp lại thì xác suất con nhóm máu B vẫn là 1/2.
 

pdn

Pham Duy Nghia
2 TH đó có xác suất khác nhau chứ k phải 50:50
IB= 0,3 ; IO= 0,3 -> IBIB = 0,09 ; IBIO = 0,18
-> 1/3 IBIB : 2/3 IBIO
 
2 TH đó có xác suất khác nhau chứ k phải 50:50
IB= 0,3 ; IO= 0,3 -> IBIB = 0,09 ; IBIO = 0,18
-> 1/3 IBIB : 2/3 IBIO
TH1: bố IAIB x mẹ IBIB -> xác suất con nhóm máu B: 1/2 x 1/3 = 1/6
TH2: Bố TAIB x mẹ IBIO -> xác suất con nhóm máu B: 1/2x 2/3 = 1/3
vậy xác suất cần tìm là 1/3 + 1/6 = 1/2 :)
 

pdn

Pham Duy Nghia
Giờ a mới để ý là bài này dù thế nào cũng luôn cho 1/2 đấy :grin:
 
Giờ a mới để ý là bài này dù thế nào cũng luôn cho 1/2 đấy :grin:
:mrgreen:
Nhưng mà thầy em giải như thế này em chịu luôn.
Bố IAIB x Mẹ IBI- -> xác suất con nhóm máu B: 1/2 x 0,24 x 0,27. Nhân cho xác suất của bố và mẹ trong quần thể người.... :cry:
 

Facebook

Top