Phân giải đường theo con đường Pentozo Photphat?

thaibinh96dn

Senior Member
Mọi người cho em hỏi sàn phẩm chính xác của con đường này với 1 Glucozo làm nguyên liệu là bao nhiêu?
 
Theo sơ đồ TLC vi sinh thì:
3 glucose + 3 ATP -> 2 glucose + 2ATP + glyceraldehyde 3P + 6NADPH + 3CO2
trong đó glyceraldehyde 3P -> piruvate + 2 ATP + NADH
tóm lại 1 glucose -> 1 piruvate + 3 CO2 + 6NADPH + 1NADH + 1ATP
K chắc chắn, nhưng cũng k cần quan tâm đến cái này làm gì cả!
 
Theo mình nghĩ ,phương trình tổng quát của con đường pentose phosphate là:
6 glucose 6- phosphate + 12 NADP --> 5 glucose 6- phosphate + 6CO2 +Pi+12NADPH +12H+
Tức là ,cứ 6 phân tử glucose 6-phosphate tham gia vào chu trình thì có 5 phân tử được tái tạo, 1 phân tử bị oxy hóa hoàn toàn đến CO2 và tạo thành 12 coenzyme khử (NADPH+H+).
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,656
Messages
71,561
Members
56,293
Latest member
fox789nl
Back
Top