What's new

Khác nhau giữa môi trường và ngoại cảnh là gì?

vitcon

Member
Cho em hỏi ngoại cảnh là gì, môi trường và ngoại cảnh giống hay khác nhau?
Em cám ơn.
 
SGK định nghĩa về môi trường: Môi trường sống là tất cả những nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại, phát triển và các hoạt động khác của sinh vật.
Theo mình thì ngoại cảnh và môi trường gần như nhau, có thể môi trường bao gồm ngoại cảnh.
 

vitcon

Member
Mình đọc được trong 1 giáo trình của ĐH Quy Nhơn phân biệt 2 khái niệm là:

- "Môi trường sống bao gồm tất cả những nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những ảnh hưởng khác của sinh vật."

- "Ngoại cảnh hay thế giới bên ngoài gồm thiên nhiên, con người và kết quả của những hoạt động ấy, tồn tại 1 cách khách quan như trời, mây..."

Mình chẳng hiểu môi trường và ngoại cảnh khác nhau chỗ nào :eek:

Hồi trước mình gặp 1 câu trắc nghiệm mà 2 đáp án khác nhau mỗi chữ "môi trường" và "ngoại cảnh" nên mới thắc mắc.
 
ví dụ:

Ngoại cảnh của con cá là tất cả những gì tồn tại khách quan bên ngoài con cá (bao gồm cả nước, đất, đá, không khí, trăng, sao).

Môi trường sống của con cá là môi trường nước. Môi trường sống của con cá không phải là trăng hay sao.

??
 
Đừng chết Vịt con ơi! Chú Khương nói khá hợp lí rồi!
Có nhiều khái niệm môi trường lắm. Theo quan điểm sinh thái học thì môi trường thì muốn nhấn mạnh "những nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những ảnh hưởng khác đến sinh vật".
Còn ngoại cảnh là các yếu tố bên ngoài có thể có tác động hoặc không tác động đến sinh vật.
Trân trọng!
 

Facebook

Top