What's new

Tại sao vốn gen không phải đặc trưng cơ bản của quần thể?

vitcon

Member
Trong chương Quần thể sinh vật thì SGK nói quần thể có các đặc trưng cơ bản là:
- sự phân bố các cá thể trong không gian
- cấu trúc giới tính
- cấu trúc tuổi
- kích thước và mật độ quần thê
- sự tăng trưởng của quần thể
Còn trong chương Di truyền học quần thể thì SGK nói "mỗi quần thể được đặc trưng bằng 1 vốn gen nhất định".

Thế tại sao vốn gen không là đặc trưng cơ bản của quần thể nhỉ? Anh chị nào giúp em với, em cám ơn (y)
 

pdn

Pham Duy Nghia
Đó là do QT được nhìn nhận dưới 2 góc độ khác nhau, một là về mặt sinh thái học, hai là về mặt di truyền học.
 

Facebook

Top