What's new

Bài tập khó về tương tác cộng gộp

caoky1234

Member
Nghe cô giáo mình bảo câu này khá hay và khó, bắt mình tìm cách giải! Ai biết chỉ hộ mình với.
ĐỀ: Chiều cao cây do 5 cặp alen PLĐL tác động cộng gộp,sự có mặt của mỗi alen trội làm cao thêm 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao là 220 cm. Về mặt lí thuyết, phép lai AaBBDdeeFf x AaBbddEeFf cho đời con có chiều cao 190cm chiếm tỉ lệ là bao nhiêu ?
a:45/128
b: 30/128
c: 35*128
d:42/128
 

Facebook

Top