What's new

Nhận dạng ADN hay mARN dựa vào thành phần % Nucleotit

steven19vn

Member
Cho mình hỏi BT này
Khi phân tích số lượng Nu trên 1 chuỗi polinucleotit ngta nhận thấy Nu loại A chiếm 20%, Nu loại G chiếm 30%. Chuỗi polinucleotit trên là 1 mạch của ADN hay là phân tử mARN? Giải thích
 

khoihuynhi8

Member
Trên 1 mạch mà chỉ có thông tin về A và G thì ko giải thích được gì. ADN hay ARN đều thỏa mãn hết.
 

Facebook

Top