What's new

Câu hỏi về bậc dinh dưỡng

Cho 1 hệ sinh thái rừng gồm các loài nấm, vi khuẩn, diều hâu, quạ, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, trăn,cây bụi, cỏ. Các loài nào có thể xếp vào bậc dinh dưỡng 2?
A.Nấm, sóc, chuột, kiến.
B.Chuột, sóc, thằn lằn, trăn, diều hâu.
C.chuột, quạ, thằn lằn, chim gõ kiến, vi khuẩn.
D.kiến, thằn lằn, chim gõ kiến, diều hâu.

p/s: Câu này chắc dễ nhưng đáp án nó ra khác quá, nên em hơi thắc mắc. Các anh, chị thử chọn xem sao :mrgreen:
 
Last edited:

kt1996

Member
Cho 1 hệ sinh thái rừng gồm các loài nấm, vi khuẩn, diều hâu, quạ, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, cây bụi, cỏ. Các loài nào có thể xếp vào bậc dinh dưỡng 2?
A.Nấm, sóc, chuột, kiến.
B.Chuột, sóc, thằn lằn, trăn, diều hâu.
C.chuột, quạ, thằn lằn, chim gõ kiến, vi khuẩn.
D.kiến, thằn lằn, chim gõ kiến, diều hâu.

p/s: Câu này chắc dễ nhưng đáp án nó ra khác quá, nên em hơi thắc mắc. Các anh, chị thử chọn xem sao :mrgreen:

Có Trăn nữa nữa sao mình hk thấy :mrgreen:
 

Facebook

Top