proc mixed SAS

qd.nguyen

Junior Member
trước khi sử dụng proc mixed, nếu dữ liệu phân phối không chuẩn, ngay cả khi đã hoán chuyển dữ liệu, vậy có nên tiếp tục sử dụng proc mixed nữa không?
 
vẫn có thể sử dụng được. Bạn kiểm tra xem nếu SAS thông báo "convergence criteria met" thì ok. Nột điều nữa, phần lớn các nghiên cứu về tập tính (hành vi) động vật rất khó tìm được phân bố dữ liệu theo phân bố chuẩn. Nếu bạn dùng GLM thì nó lại thừa nhận phân bố dữ liệu của bạn là chuẩn và xử lý thống kê dựa trên assumption đó.
 
bài báo nói về data trong các nghiên cứu về behaviours thường không theo phân bố chuẩn.
http://www.public.iastate.edu/~dcadams/PDFPubs/1996-Adams_Anth-AnimBehav.pdf

Gần 2 trước có một anh làm về tập tính của cá cũng chạy qua hỏi số liệu của anh ấy rất lạ, không thể chuyển dạng về normal distribution được và không biết xử lý thế nào? Tớ chỉ cười và bảo may mà số liệu của anh phân bố không chuẩn chứ không người ta sẽ nghi ngờ anh tạo số liệu giả (nửa đùa nửa thật!) rồi cả hai cười phớ lớ. Nếu bạn tinh ý đọc trong các bài báo về behaviors thì sẽ thấy nó nói tránh đi việc này bằng cách là data were transformed to meet the ANOVA assumption chứ nó không nói là data were transformed to have normal distribution.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top