What's new

phân lập corynebacterium glutamicum

hieutrung

New member
:please:hiện tại em đang làm đề tài phân lập về corynerbacterium glutamicum.
anh chị nào đã từng làm hay biết về vk này thì cho em xin ý kiến như: cách phân lập, cách lấy mẫu, nhận diện sơ bộ. vì tư liệu phân lập và hình ảnh khá hiếm nên khó có thể định danh.
ngoài ra ai có giống này thì cho em xin hay giới thiệu chỗ mua dùm em để làm mẫu đối chứng.(y)
 

Similar threads

Facebook

Top