What's new

Cơ chế hình thành Microsatellite

hayateshock

New member
Mọi người cho mình hỏi cái này với : mình đọc tài liệu thấy ghi là có hai cơ chế hình thành microsatellite là quá trình bắt chéo lỗi trong giảm phân((unequal crossing- over during meiosis) và cơ chế trượt lỗi trong sao mã(replication slippage). Có ai giải thích giúp mình chi tiết hơn về hai lỗi trên được không?
Cám ơn mọi người trước nha
 

phoenix202

Member
Đối với trường hợp bắt cặp nhầm trong giảm phân, bạn có thể hình dung lại quá trình trao đổi chéo, tuy nhiên trong trường hợp này có sự sai lệch về vị trí, do đó một bên sẽ có thêm một đoạn còn một bên sẽ mất một đoạn, như vậy thế hệ sau sẽ có thể mang nhiễm sắc thể dư hoặc thiếu đó.
Còn trong trường hợp sai lệch trong sao chép, chuôi DNA đang được tổng hợp có thể hình thành nên một cấu trúc kẹp tóc chứa các liên kết bổ sung:
Có thể minh họa bằng hình ảnh này(hình này mình lấy trong cuốn gen VIII), vì nếu nói ra thì hơi khó hình dung