Điện phân khi thể tích dd thay đổi

Ha_puppy

Senior Member
Đp 0.5l Cu(NO3)2 0.045M (d=1.035g/cm3) điện cực trơ, I=9.65A tới khi thu đc dd có pH=1 và d=1.036g/cm3 thì ngừng đp. Cho rằng thể tích dd thay đổi từ khi có khí thoát ra ở catot. Thời gian điện phân là:
a.57450s
b.450s
c.55450s
d.96500s
B nào bik giải thích rõ giúp m, thanks!:hum:
 
Đp 0.5l Cu(NO3)2 0.045M (d=1.035g/cm3) điện cực trơ, I=9.65A tới khi thu đc dd có pH=1 và d=1.036g/cm3 thì ngừng đp. Cho rằng thể tích dd thay đổi từ khi có khí thoát ra ở catot. Thời gian điện phân là:
a.57450s
b.450s
c.55450s
d.96500s
B nào bik giải thích rõ giúp m, thanks!:hum:
pH = 1 ==> [H+] = 0,1 mol/lít
số mol Cu(NO3)2 = a = 0,0225 mol
Cu(NO3)2 + H2O --> Cu + O2 + 2 HNO3
a--------------------------a----0,5a---0,045
H2O -----------------> H2 + 0,5 O2
x
Gọi V là thể tích dd sau điện phân ==> Nồng độ H+ = $\dfrac{0,045}{V} = 0,1$ ==> V = 0,45 lít
khối lượng dd sau điện phân giảm = 500*1,035 - 450*1,036 = 51,3
==> 51,3 = 64a + 32*0,5a + 18x ==> x = 2,75

Thời gian $t =\dfrac{2*(0,0225+2,75)*96500}{9,65} = 55,450$ ==> câu C
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,781
Latest member
vsportsid
Back
Top