Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

Ha_puppy

Senior Member
1. Trog KT chuyển gen, tổng hợp somatostatin (hoocmon sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò:
a. tăng trọng nhanh
b. miễn dịch một số bệnh
c. tăng sản lượng sữa
d. đẻ nhiều con

2. Trog NCTB, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát:
a. hồng cầu
b. bạch cầu
c. tiểu cầu
d. khác

3. Cá thể tứ bội BBbb xuất hiện do cơ chế nào:
1,tự đa bội
2,dị đa bội
3,giao tử bất thường Bb gặp nhau qua thụ tih
4,GT bất thường BB thụ tih với bb
5,lai hữu tih giữa các cây tứ bội trog Quần thể
phương án đug:
a,1 2 3
b,1 2 3 4
c,1 2 3 4 5
d,1 3 4 5
Bạn nào biết giải thích kỹ giúp mình nhé! Thanks!
 
1. Trog KT chuyển gen, tổng hợp somatostatin (hoocmon sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò:
a. tăng trọng nhanh
b. miễn dịch một số bệnh
c. tăng sản lượng sữa
d. đẻ nhiều con

2. Trog NCTB, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát:
a. hồng cầu
b. bạch cầu
c. tiểu cầu
d. khác

3. Cá thể tứ bội BBbb xuất hiện do cơ chế nào:
1,tự đa bội
2,dị đa bội
3,giao tử bất thường Bb gặp nhau qua thụ tih
4,GT bất thường BB thụ tih với bb
5,lai hữu tih giữa các cây tứ bội trog Quần thể
phương án đug:
a,1 2 3
b,1 2 3 4
c,1 2 3 4 5
d,1 3 4 5
Bạn nào biết giải thích kỹ giúp mình nhé! Thanks!
thế này bạn nhé : câu 1 theo minh nghĩ là a. tăng trọng nhanh, cái này là chỉ là mình suy luận thôi nhé nếu tăng lượng sữa chí ít đề phải ghi là bò sữa còn bò bình thường để lấy thịt là chủ yếu, đã kêu là hoocmon tăng trưởng rồi thì chẳng lẽ nào là giúp tăng số con và miễn dịch đc :cuta:
Câu 2: Theo mình biết là tb hồng cầu khi trưởng thành sẽ không còn nhân điều này hạn chế trong CNTB , mình nghiêng về bạch cầu hơn :wink:
Câu 3:1,2 đúng là điều hiện nhiên câu 4 giao tử bất thường BB thụ tinh với đời con ( chả biết đề cho là đời con hay giao tử nữa :dapchet:). Nếu là đời con thì sai còn là giao tử thì đúng
câu 3: G: Bb*Bb=> BBbb , câu 5 : khỏi bàn :bimat::sexy:
 
thế này bạn nhé : câu 1 theo minh nghĩ là a. tăng trọng nhanh, cái này là chỉ là mình suy luận thôi nhé nếu tăng lượng sữa chí ít đề phải ghi là bò sữa còn bò bình thường để lấy thịt là chủ yếu, đã kêu là hoocmon tăng trưởng rồi thì chẳng lẽ nào là giúp tăng số con và miễn dịch đc :cuta:
Câu 2: Theo mình biết là tb hồng cầu khi trưởng thành sẽ không còn nhân điều này hạn chế trong CNTB , mình nghiêng về bạch cầu hơn :wink:
Câu 3:1,2 đúng là điều hiện nhiên câu 4 giao tử bất thường BB thụ tinh với đời con ( chả biết đề cho là đời con hay giao tử nữa :dapchet:). Nếu là đời con thì sai còn là giao tử thì đúng
câu 3: G: Bb*Bb=> BBbb , câu 5 : khỏi bàn :bimat::sexy:
Dị đa bội cũng tạo ra BBbb đc hả b? mình ko hiểu rõ dị đa bội lắm.
Câu 1 nó chọn tăng sản lượng sữa, chả hiểu sao? mình cug nghĩ H tăng truog thì nó phải lớn nhah?
 
Dị đa bội cũng tạo ra BBbb đc hả b? mình ko hiểu rõ dị đa bội lắm.
Câu 1 nó chọn tăng sản lượng sữa, chả hiểu sao? mình cug nghĩ H tăng truog thì nó phải lớn nhah?
Tự đa bội là tự nó đa bội thường thành các thể chẵn vd: 2n không phân ly trong NP=> 4n
Còn dị đa bội từ 2 cơ thể tạo nên :VD : trong GP một bên cho 2n một bên bình thường cho n => 3n gọi là dị đa bội; hoặc có thể 2 bên đều rối loạn cho giao tử 2n=> con có bộ NST là tứ bội
 
Vãi thật. Dị đa bội là cơ thể mang bộ NST (thường là lưỡng bội) của 2 loài khác nhau. Đây là kết quả của lai xa (lai khác loài) và đa bội hóa. Ví dụ loài A có bộ NST 2n và loài B là 2n' thì thể dị đa bội tạo bởi chúng là 2n + 2n'.

Tự đa bội là trường hợp cơ thể mang bộ NST là bội số của n và lớn hơn 2n (ví dụ 3n, 4n, 5n...). Nó có thể được tạo thành từ tứ bội hóa kiểu gen của 1 cá thể (thường là hợp tử) hoặc các giao tử đột biến thuộc 2 cá thể khác nhau (nhưng vẫn thuộc cùng 1 loài).

Học sinh mình cũng bị thế này. Thi đến đít rùi vẫn còn nhầm mấy khái niệm cơ bản. Cứ dạy xong phần này thì lại quên phần kia :akay:
 
Vãi thật. Dị đa bội là cơ thể mang bộ NST (thường là lưỡng bội) của 2 loài khác nhau. Đây là kết quả của lai xa (lai khác loài) và đa bội hóa. Ví dụ loài A có bộ NST 2n và loài B là 2n' thì thể dị đa bội tạo bởi chúng là 2n + 2n'.

Tự đa bội là trường hợp cơ thể mang bộ NST là bội số của n và lớn hơn 2n (ví dụ 3n, 4n, 5n...). Nó có thể được tạo thành từ tứ bội hóa kiểu gen của 1 cá thể (thường là hợp tử) hoặc các giao tử đột biến thuộc 2 cá thể khác nhau (nhưng vẫn thuộc cùng 1 loài).

Học sinh mình cũng bị thế này. Thi đến đít rùi vẫn còn nhầm mấy khái niệm cơ bản. Cứ dạy xong phần này thì lại quên phần kia :akay:
Vây BBbb có tạo ra từ di đa bội đc ko b? m thấy nó vẫn cùng bộ NSt đó mà?
B biết hoocmon somatostatin có tác dụng đặc biệt gì ở bò ko?
 
Vãi thật. Dị đa bội là cơ thể mang bộ NST (thường là lưỡng bội) của 2 loài khác nhau. Đây là kết quả của lai xa (lai khác loài) và đa bội hóa. Ví dụ loài A có bộ NST 2n và loài B là 2n' thì thể dị đa bội tạo bởi chúng là 2n + 2n'.

Tự đa bội là trường hợp cơ thể mang bộ NST là bội số của n và lớn hơn 2n (ví dụ 3n, 4n, 5n...). Nó có thể được tạo thành từ tứ bội hóa kiểu gen của 1 cá thể (thường là hợp tử) hoặc các giao tử đột biến thuộc 2 cá thể khác nhau (nhưng vẫn thuộc cùng 1 loài).

Học sinh mình cũng bị thế này. Thi đến đít rùi vẫn còn nhầm mấy khái niệm cơ bản. Cứ dạy xong phần này thì lại quên phần kia :akay:
Tự đa bội là tự nó đa bội thường thành các thể chẵn vd: 2n không phân ly trong NP=> 4n
Còn dị đa bội từ 2 cơ thể tạo nên :VD : trong GP một bên cho 2n một bên bình thường cho n => 3n gọi là dị đa bội; hoặc có thể 2 bên đều rối loạn cho giao tử 2n=> con có bộ NST là tứ bội
Đáng nhẽ là hai cơ thể của 2 loài khác nhau , ngôn ngữ còn chưa chính xác cảm ơn a huynh
 
Ghi là BBbb thì tạo từ đâu chả được chứ, nhưng đề nó cho là thể tứ bội BBbb, mà công nhận cái đáp án kiệm lời quá cơ, hay là chủ theard ăn bớt đấy :mrgreen:
 
1. Trog KT chuyển gen, tổng hợp somatostatin (hoocmon sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò:
a. tăng trọng nhanh
b. miễn dịch một số bệnh
c. tăng sản lượng sữa
d. đẻ nhiều con

Câu này thì vãi quá, hoocmon sinh trưởng (growth hormone) thì tác dụng chính vẫn là để... sinh trưởng, tức giúp sv lớn nhanh hơn. Một số khác thì có thể có thêm tác dụng kích thích chỗ này hay chỗ khác nữa. Nếu trong sách mà ko rõ thì cho câu này có vẻ đánh đố quá.

2. Trog NCTB, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát:
a. hồng cầu
b. bạch cầu
c. tiểu cầu
d. khác

Vấn đề quan sát để làm gì. quan sát bộ NST thì chỉ dùng bạch cầu, còn quan sát phục vụ y học thì trong mấy loại đó, loại nào mà chả phải quan sát :mrgreen:.


3. Cá thể tứ bội BBbb xuất hiện do cơ chế nào:
1,tự đa bội
2,dị đa bội
3,giao tử bất thường Bb gặp nhau qua thụ tih
4,GT bất thường BB thụ tih với bb
5,lai hữu tih giữa các cây tứ bội trog Quần thể
phương án đug:
a,1 2 3
b,1 2 3 4
c,1 2 3 4 5
d,1 3 4 5

nếu mình ko nhầm thì dị đa bội chính là cái này: Allopolyploids are polyploids with chromosomes derived from different species - đặc điểm quan trọng nhất là bộ NST từ các loài khác nhau.

Như nói ở trên BBbb là kí hiệu các NST hoặc các gen thuộc cùng 1 loài, nên mình nghĩ chọn dị đa bội thì ko phù hợp :). 1, 3, 4, 5 đều có thể ra BBbb
 
Last edited:
1. Trog KT chuyển gen, tổng hợp somatostatin (hoocmon sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò:
a. tăng trọng nhanh
b. miễn dịch một số bệnh
c. tăng sản lượng sữa
d. đẻ nhiều con

Câu này thì vãi quá, hoocmon sinh trưởng (growth hormone) thì tác dụng chính vẫn là để... sinh trưởng, tức giúp sv lớn nhanh hơn. Một số khác thì có thể có thêm tác dụng kích thích chỗ này hay chỗ khác nữa. Nếu trong sách mà ko rõ thì cho câu này có vẻ đánh đố quá.

2. Trog NCTB, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát:
a. hồng cầu
b. bạch cầu
c. tiểu cầu
d. khác

Vấn đề quan sát để làm gì. quan sát bộ NST thì chỉ dùng bạch cầu, còn quan sát phục vụ y học thì trong mấy loại đó, loại nào mà chả phải quan sát :mrgreen:.


3. Cá thể tứ bội BBbb xuất hiện do cơ chế nào:
1,tự đa bội
2,dị đa bội
3,giao tử bất thường Bb gặp nhau qua thụ tih
4,GT bất thường BB thụ tih với bb
5,lai hữu tih giữa các cây tứ bội trog Quần thể
phương án đug:
a,1 2 3
b,1 2 3 4
c,1 2 3 4 5
d,1 3 4 5

nếu mình ko nhầm thì dị đa bội chính là cái này: Allopolyploids are polyploids with chromosomes derived from different species - đặc điểm quan trọng nhất là bộ NST từ các loài khác nhau.

Như nói ở trên BBbb là kí hiệu các NST hoặc các gen thuộc cùng 1 loài, nên mình nghĩ chọn dị đa bội thì ko phù hợp :). 1, 3, 4, 5 đều có thể ra BBbb
Như nói ở trên BBbb là kí hiệu các NST hoặc các gen thuộc cùng 1 loài, nên mình nghĩ chọn dị đa bội thì ko phù hợp :). 1, 3, 4, 5 đều có thể ra BBbb câu này khá hợp lý nếu là BBbb mà k cho thêm giả thiết thì ngầm hiểu của cùng một loài :sad:
 
1. Trog KT chuyển gen, tổng hợp somatostatin (hoocmon sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò:
a. tăng trọng nhanh
b. miễn dịch một số bệnh
c. tăng sản lượng sữa
d. đẻ nhiều con

2. Trog NCTB, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát:
a. hồng cầu
b. bạch cầu
c. tiểu cầu
d. khác

Câu 1 sao bạn không dùng Google hay Wiki, còn câu số 2, mình thấy câu này không rõ ràng. Thường thì nghiên cứu tế bào người ta dùng tế bào ung thư của chính loại tế bào quan tâm để nghiên cứu. Tuy nhiên có lẽ ý đồ của người soạn câu hỏi là xem học sinh có biết là hồng cầu và tiểu cầu không được coi là một tế bào không thôi.
 
Câu 1 sao bạn không dùng Google hay Wiki, còn câu số 2, mình thấy câu này không rõ ràng. Thường thì nghiên cứu tế bào người ta dùng tế bào ung thư của chính loại tế bào quan tâm để nghiên cứu. Tuy nhiên có lẽ ý đồ của người soạn câu hỏi là xem học sinh có biết là hồng cầu và tiểu cầu không được coi là một tế bào không thôi.
Mih search hết rồi, somatostatin là hoocmon sinh trưởng tuyến tụy, các tài liệu chuyên ngành ghi vậy nhưng các đề thi trắc nghiệm thì là tăng sản lượng sữa mà ko giải thích.:???:
 
3. Cá thể tứ bội BBbb xuất hiện do cơ chế nào:
1,tự đa bội
2,dị đa bội
3,giao tử bất thường Bb gặp nhau qua thụ tih
4,GT bất thường BB thụ tih với bb
5,lai hữu tih giữa các cây tứ bội trog Quần thể
phương án đug:
a,1 2 3
b,1 2 3 4
c,1 2 3 4 5
d,1 3 4 5

nếu mình ko nhầm thì dị đa bội chính là cái này: Allopolyploids are polyploids with chromosomes derived from different species - đặc điểm quan trọng nhất là bộ NST từ các loài khác nhau.

Như nói ở trên BBbb là kí hiệu các NST hoặc các gen thuộc cùng 1 loài, nên mình nghĩ chọn dị đa bội thì ko phù hợp :). 1, 3, 4, 5 đều có thể ra BBbb

Bắt bẻ nè
2 loài khác nhau tại sao không thể mang các alen giống nhau? Chúng có thể có họ hàng gần gủi mà
 
Câu 2 mình chưa hiểu lắm. Trong CNTB, quan sát tế bào nào là tùy từng mục đích chứ có phải nhất nhất 1 loại không thôi đâu...
 
Bắt bẻ nè
2 loài khác nhau tại sao không thể mang các alen giống nhau? Chúng có thể có họ hàng gần gủi mà

Ko bắt bẻ được bạn ơi vì nó là thể tứ bội. Sản phẩm tình yêu giữa 2 loài khác nhau ko gọi là tứ bội (mà là song nhị bội chẳng hạn :)).
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,877
Latest member
prozhepro131
Back
Top