What's new

Tương tác vật lý và tương tác chức năng của protein

duydubn

Member
Chào mọi người!
Đề tài mình đang nghiên cứu liên quan tới tương tác vật lý và tương tác chứ năng của protein.
Mình muốn trao đổi với mọi người về chủ đề này. Mọi người có thể giúp đỡ mình được không ạ?
1. Các nghiên cứu thực nghiệm về tương tác vật lý
2. Liên quan giữa 2 loại tương tác này


Cám ơn mọi người nhiều!
 

Facebook

Top