Thảo luận về cách nhìn vào kiểu hình để biết kiểu di truyền có liên kết giới tính không

linhvy9x

Junior Member
Bài 1: 1 loài côn trùng, P thuần chủng gồm cái mắt đỏ đốt thân dài vs đực mắt nâu, đốt thân ngắn --> F1 toàn mắt đỏ, đốt thân dài. F1 lai vs cá thể khác ra F2:
Cái: 198 đỏ dài, 205 đỏ ngắn, 105 nâu dài
Đực: 103 đỏ dài, 97 đỏ ngắn, 99 nâu ngắn
YCBT: Xác định kiểu di truyền của P, F1, F2
Bài 2: ruồi giấm, P thuần chủng lai vs nhau ra F1 100% cái mắt đỏ, cánh bình thường (bt), 100% đực mắt trắng, cánh bt. Tiếp tục cho F1 giao phối, thu được kết quả F2:
Cái: 252 đỏ bt, 246 trắng bt
Đực 248 đỏ cánh xẻ, 254 trắng bt
YCBT: Xác định kiểu di truyền của P, F1, F2?
 
Bài 1 mình không hiểu sao tỉ lệ đực:cái khác 1:1.
Bài 2
A: đỏ, a: trắng
B: bt, b: xẻ
Từ kết quả F2 ta có tỉ lệ
1 cái đỏ bt : 1 cái trắng bt : 1 đực đỏ xẻ : 1 đực trắng bt.
đỏ:trắng = 1:1
bt:xẻ=3:1
Nhìn F1 và F2 ta thấy cả 2 tính trạng có sự phân bố không đều ở 2 giới => liên kết X ko có alen trên Y.
đỏ:trắng = 1:1 => X(A)X(a) x X(a)Y
bt:xẻ=3:1 => X(B)X(b) x X(B)Y
Vậy ta có kiểu gen của F1xF1 có thể là
X(AB)X(ab) x X(aB)Y hoặc X(Ab)X(aB) x X(aB)Y.
- Trường hợp F1xF1 là X(Ab)X(aB) x X(aB)Y thì thế hệ bố mẹ thuần chủng phải là X(aB)X(aB) x X(Ab)Y.
- Trường hợp F1xF1 là X(AB)X(ab) x X(aB)Y hiển nhiên bố mẹ P thuần chủng không thể sinh ra được trường hợp này.
Từ đó viết tiếp sơ đồ lai.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,293
Latest member
infor.sv888
Back
Top