What's new

ảnh hưởng của các ion lên tính thấm của tế bào

quang bùi

New member
Cho em hỏi khi cho miếng hành mỏng vào hai dung dich Ca(NO3)2 và KNO3 để lâu trông vòng vài phút sau đó lấy ra cho dung dich saccharose vào thì miếng hành nào bắt màu nhiều hơn
 

Facebook

Top