What's new

hỏi trồng cây bằng chất kích thích tăng trưởng sinh trưởng thực vật

:sexy: theo các bạn có thể dùng chất kích thưởng tưởng sinh trưởng thực vật trồng cây để cây lớn không cần phân bón để chờ lâu.:ah:
 

Facebook

Top